Integritetspolicy

Integritetspolicy för Press & Son

Vi bryr oss om din integritet. Det är därför en självklarhet för oss att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

När du handlar hos oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att genomföra ditt köp och fullgöra de skyldigheter som följer av avtalet med dig som kund.

Nedan beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter samt hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Press & Son AB med organisationsnummer 556781-3646 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på vår e-postadress info@press-son.se eller ringa oss på telefonnummer 08-80 29 80. Vår postadress är Press & Son AB, Box 11080, 161 11 Bromma.

Från vem samlar vi in personuppgifter om dig?

 • De personuppgifter som vi behandlar om dig är de uppgifter som du själv har valt att lämna till oss.
 • När du är i vår butik och lägger en beställning inhämtar vi information om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna tillverka och leverera dina varor.
 • Vid köp online är det vår betaltjänsteleverantör som bedömer vilka betalalternativ som ska erbjudas dig baserat på lämnade personuppgifter till vår betaltjänsteleverantör.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex postadress, telefonnummer, e-postadress)
 • Orderinformation (t ex vilken produkt som du har beställt, ordernummer)
 • Sändningsnummer (vid anlitande av transportfirma)
 • Den information som du lämnar om ditt köp eller i din förfrågan eller de frågor du ställer om en vara inför eller efter ett köp.
 • Information från vår kommunikation med dig i samband med reklamationer (tidpunkt för köpet och varför du vill reklamera).
 • Vid köp av måttanpassade rörställningar, båtuppläggningsmaterial, båtställningar eller måttbeställda presenningar sparar vi ritningar på köpt produkt för att kunna bistå med hjälp vid ombyggnationer, reparationer, reservdelar eller produktfrågor även många år efter det ursprungliga inköpet.
 • Betalinformation

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För att vi ska kunna fullgöra ditt köp krävs att vi behandlar viss information om dig. De uppgifter som lämnas vid registreringen, det vill säga, namn och kontaktuppgifter registreras och används för att kunna hantera och skicka din order av Press & Son och den av oss anlitade transportfirman.

Om du inte tillhandahåller uppgifterna kommer det inte vara möjligt att genomföra beställningen eller reklamera eventuell vara. Uppgifterna behövs även för att vi ska kunna hantera ditt kundserviceärende när vi kommunicerar med dig via e-post eller telefon. Vi måste även behandla dina uppgifter för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter.

 • För att kunna hantera köp och beställningar som görs i vår fysiska butik och via hemsidan (online).
 • För att kunna hantera produktfrågor, offertförfrågningar eller andra frågor via kontaktformulär på hemsidan.
 • För att kunna leverera köpta varor, avisera om leverans eller annat som rör leveransen och vid leverans dela dina uppgifter med valt fraktbolag.
 • För att kunna hantera kundserviceärenden när vi kommunicerar med dig via e-post eller telefon.
 • För att kunna kontakta dig om en köpt vara visar sig strida mot krav på produktsäkerhet eller om vi har ett produktansvar.
 • För att kunna hantera och uppfylla garantiåtaganden, exempelvis reklamationer, eventuell ångerrätt eller andra anspråk.
 • För att kunna visa aktuellt eller tidigare köp samt erbjuda reservdelar samt service vid modifiering av tidigare inköpta varor.
 • För att kunna utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
 • För att följa bokföringslagen
 • För att följa penningtvättslagstiftning.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Vi säkerställer att dina personuppgifter aldrig kommer att säljas eller delas med andra personuppgiftsansvariga för marknadsföringsändamål. Vi tar avstånd från allt som har med spam eller skräppost att göra. Vi medverkar inte till att skicka spam och skickar inte heller e-post från tredje part. Som kund hos oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation som har med din beställning att göra.

 • När du handlar online

I syfte att hantera ditt köp kommer vi att dela dina personuppgifter med den betaltjänsteleverantör vi använder för att hantera betalningen.

Vid betalning med faktura (kredit) kan betaltjänsteleverantören göra en kreditprövning.

För att kunna leverera dina varor hem till dig eller till ett ombud samt för att kunna hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med vald transportör.

Utöver ovan behandlas dina personuppgifter även av betaltjänsteleverantören Payson eller PayPal för att genomföra din betalning. Payson och PayPal är självständigt personuppgiftsansvariga för dina behandlingar.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Press & Son AB lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som de samlades in för. Dina personuppgifter kan sparas under en längre tid med hänsyn till lagstadgade krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter.

Vid köp av måttanpassade rörställningar, båtbockar, båtvaggor eller andra beställningsvaror, som exempelvis presenningar, sparas uppgifterna (ritningar) över tid.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av personuppgifter. Se nedan för en mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter. För att utöva rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

 • Återkalla ditt samtycke

Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla det samtycket.

 • Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t ex ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlas av oss. En begäran görs genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade ofullständiga personuppgifter kompletterade.

 • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Press & Son raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Press & Son inte har skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler, t ex bokföringslagen.

Har du frågor? Hör av dig till oss!

Ring oss gärna på telefon 08-80 29 80 eller maila oss på info@press-son.se. Du kan också kontakta oss via formuläret som dyker upp om du klickar på ”Kontakta oss”-knappen.