Allmänna råd vid vinteruppläggning

Generellt kan man säga att man vid uppställning av båtar ska använda sig av rejäla och beprövade produkter. Båtens vikt skall vila på två stödpunkter och behöver man sätta in en extra stödpunkt bör den sättas an lättare än de övriga.

Pallning ska ske tvärs båten. Risk föreligger annars att båten glider av pallningen vid förändringar i marken, t ex tjällossning. Båten kan då bli hängande i stöttorna vilket varken båt eller stöttor är avsedda och konstruerade för.

Allt uppställningsmaterial från Press & Son är försedda med justerbara topplattor mot vilka båtens botten ska vila. Då båten ställs upp i båtvaggan eller på båtbockarna ska topplattan vara nedskruvad till ca 4 cm från bottenläget. När båten sedan vilar på pallningen eller bockryggen justeras stödbenen in, först grovjusteringen på det hålade röret och sedan finjusteringen med muttern mot topplattans justerskruv. Ställ in justerskruven så hårt att det inte blir något glapp mellan båten och plattan. Båten skall absolut inte ”hängas upp” på stöden. Redan någon timme efter uppställningen bör man känna på justerskruvarna och korrigera om så är nödvändigt.

Marken brukar sjunka något vid den belastning som båten utgör. Man bör kontrollera uppställningen regelbundet under vintern och justera om så behövs. Kraftiga temperaturväxlingar, nederbörd etc kan ofta orsaka rörelser i marken.

Den vanligaste anledningen till haverier i samband med uppställningen är slarv eller okunnighet från båtägarens sida. Ofta använder man samma uppställningsmaterial till den nya fyratonsbåten som man använde till den gamla en eller tvåtonsbåten. Även om materialet är justerbart är det sällan tänkt att användas inom alltför stora spännvidder. Bristande uppsyn under uppställningsperioden är också en vanlig haverianledning.

Har du frågor? Hör av dig till oss!

Ring oss gärna på telefon 08-80 29 80 eller maila oss på info@press-son.se. Du kan också kontakta oss via formuläret som dyker upp om du klickar på ”Kontakta oss”-knappen.