Motorbåtar

Med motorbåtar menar vi båtar utan egentlig köl. Det kan vara såväl planande som halvplanande båtar och deplacementbåtar. Segelbåtar med centerbord kan som regel ställas upp som motorbåtar. Motorseglare med segelbåtsliknande köl och relativt stort djupgående brukar däremot kunna ställas upp på samma sätt som rena segelbåtar, d v s i en vagga.

Vanligen vill man få upp motorbåten en bit över marken. Om båten transporteras på vagn är det klokt att ta reda på vilken höjd bockarna bör ha för att avlastningen skall gå lätt. Sker båthanteringen med kran, har bockarnas höjd ingen betydelse för avlastningen.

Vanligtvis har motorbåtsbockarna en höjd av 60 – 70 cm. Denna höjd brukar vara tillräcklig för att man ska få plats att slipa och måla båtens botten. För höga bockar bör undvikas. Det medför sämre stabilitet samtidigt som vindkänsligheten ökar.

Säkerhet

Det är stora vikter som skall hanteras. Alltid under tidspress och ofta under medverkan av inte helt rutinerade personer.

Visa svaret Dölj svaret

Säkerhetsfrågorna när det gäller motorbåtsbockar handlar främst om bockarnas bärighet och stöttningens stabilitet. Av största betydelse är givetvis bockarnas förmåga att klara hela båtens vikt.

Alla båtar väger avsevärt mycket mer än vad som står i broschyrerna. Bränsle, slagvatten, utrustning och inte minst kaptenen själv - det blir några hundra kilo extra. Vi hävdar att en bock, ensam, ska kunna bära upp hela båtens vikt. När en båt lastas från kran eller vagn händer det ofta att nästan hela båtens tyngd, under några ögonblick, hamnar på en enda bock. Det duger alltså inte att använda två bockar, som uppges hålla 500 kg vardera om båten väger 1000 kg.

Lika viktigt som bärigheten är att båten får en bra och stadig stöttning. Stöttorna (stödbenen) bör vara fast förbundna med bocken, det ger den mest stabila uppställningen. Det är lämpligt att stöttorna placeras nära slaget där skrovet är som starkast. Det är också viktigt att stöttornas infallsvinkel mot båtbotten blir så rät som möjligt. Detta kräver att stöttorna ska kunna ställas in såväl i höjd som i bredd och infallsvinkel. Dessa inställningar måste också kunna göras när båtens hela tyngd vilar på bockryggen.

För små och lätta båtar med en totalvikt klart under 1000 kg kan man tänka sig enklare stöttningsformer men bockens bärighet får man aldrig göra avkall på.

Önskan om snabb och enkel båtupptagning

Den tid som finns för att få upp alla båtar på land är mycket begränsad. De större klubbarna / varven har ofta flera hundra båtar per dag på upptagningslistan. Man arbetar ofta med inhyrda mobilkranar som går på en hög timtaxa. Kraven från båtklubbarna ökar ständigt för att upptagningen och sjösättningen ska gå så snabbt och effektivt som möjligt.

Visa svaret Dölj svaret

En motorbåtsbock ska vara så lätt att passa in under båten att det arbetet kan klaras av en man. Det räcker alltså inte bara med att den är stabil - den ska vara lätt också.

Stöttornas justering i höjd, bredd och vinkel ska också gå lätt och snabbt. Att det sedan ska vara enkelt att justera inställningarna när båten stått uppställd en tid är en självklarhet. Press & Sons båtbockar klarar dessa krav galant.

Sommarförvaring

Uppställnings- och täckningsutrustning får inte ta upp onödigt utrymme under sommarhalvåret. Varvsplanen behövs ofta till parkering. Stöldrisk, önskan att hålla snyggt omkring sig samt hänsyn till kringboende är också goda skäl att stuva undan vinterutrustningen.

Visa svaret Dölj svaret

Sommarförvaringen ställer inte till med några bekymmer för den båtägare som valt Press & Sons bockar.
De är lätta att bära undan, de tar inte stort utrymme och de är lätta att ta med hem i en vanlig personbil. Det innebär att båtägaren ofta tar hem bockarna för sommarförvaring. Därmed är alla varvets problem på detta område plötsligt obefintliga och stöldrisken är minimerad.

Hur går det att slipa och måla botten när båten är uppställd?

Många uppställningsformer är i det närmaste omöjliga att krångla sig igenom när slipning och målning ska ske. Dessutom blir ofta stora ytor obehandlade p g a att det inte går att ändra läge på stöttorna, som skrovet vilar mot.

Visa svaret Dölj svaret

Slipning och målning av båttbotten hör inte till båtlivets höjdpunkter. Smutsigt, obekvämt och - för dem som inte har säkra bockar - farligt.

Farligt behöver det inte vara. Med pålitliga Press & Son-bockar kan man känna sig lugn. Helt rent och bekvämt kan vi inte utlova att det blir men nog gör Press & Son-bockarnas smidiga och enkla konstruktion att det blir så lättarbetat som möjligt.

Att man kan sänka ner ett stödben i taget för slipning och målning på de punkter där stödplattan annars ligger an, det är en mycket stor fördel. (Läs dock bruksanvisningen noga innan stödbenen sänks).

Kan jag själv transportera utrustningen?

Behöver jag hyra lastbil för att få utrustningen till varvet? Kanske vill jag sommarförvara vinterutrustningen hemma i källaren.

Visa svaret Dölj svaret

Transport av Press & Son-bockarna är enkelt. Det tar bara några minuter att lossa ben och sidostöd från bockbalken och sedan kan bockarna transporteras med vilken personbil som helst (där det går att fälla baksätet). För det mesta är inte ens takräcke nödvändigt.

Kan jag använda utrustningen även om jag byter båt?

Vilken båtägare har inte en drömbåt?

Visa svaret Dölj svaret

Vid båtbyte uppskattas Press & Son-bockarnas flexibilitet. Anpassningen till båtens form är enkel. Här klarar de nästan vad som helst. Ibland kan det vara nödvändigt att sätta in förlängda rör i stöttorna men det är enkelt och inte särskilt dyrt.

Rekommenderade maxbelastningar ska naturligtvis inte överskridas. Däremot kan man öka bockens bärighet med ett mittstöd som placeras under balken. Mittstöden finns som extra tillbehör.

Ekonomin

Den nyblivne båtägaren har inte alltid räknat med att båtens vinterförvaring också kräver utrustning och blir överraskad av vad som krävs. Den gamle erfarne båtägaren vet vad som behövs både under och över båten om han skall sova lugnt när vinterstormarna blåser som värst. Han vet att det behövs rejäla don och att de också har sitt pris. Vad förhållandevis få både nya och gamla båtägare känner till, är hur vanliga "vinterhaverier" är och hur strängt försäkringsbolagen ser på konstruktion och dimensionering av uppställningsmaterial. Det kan bli dyrt att pruta på kvaliteten i detta sammanhang.

Visa svaret Dölj svaret

Visst kan det verka avsevärt mycket biligare att själv snickra ihop ett par träbockar. Ska de bli tillräckligt kraftiga får man emellertid ta till betydligt grövre dimensioner än man kanske först tänkt sig.

Försäkringsbolagen har utarbetat gemensamma normer för dimensioneringen av trävirke i motorbåtsbockar och siffrorna förvånar nog många. En träbalk 50x100 mm med ett benavstånd av 1,5 meter är klassad för max 170 kg.
Den aluminiumbalk 50x100 mm, som finns i en av Press & Sons bockmodeller kan vi, med samma benavstånd, rekommendera för båtar upp till 2000 kg. Man ska också tänka på att träbockarna, genom rötangrepp, snabbt får försämrad bärkraft.

Rostskyddsmålade stålbockar förekommer också. Rostskyddsmålningen är effektiv så länge som den är oskadad men repor och slitage på färgskiktet ger omgående rosten fritt tillträde.

Press & Son-bockarna är gjorda av aluminium och galvaniserat stål. Aluminium rostar inte alls och galvanisering ger stålet ett varaktigt och oömt skydd mot rostangrepp. Väger man in dessa synpunkter i kalkylen blir det ingen tveksamhet om att båtbockarna från Press & Son blir det hållbaraste alternativet i längden.

Har du frågor? Hör av dig till oss!

Ring oss gärna på telefon 08-80 29 80 eller maila oss på info@press-son.se. Du kan också kontakta oss via formuläret som dyker upp om du klickar på ”Kontakta oss”-knappen.