Segelbåtar

Med segelbåtar menar vi båtar med köl. Ur uppställningssynpunkt kan de flesta motorseglare räknas till denna kategori. Båtar med centerbord behandlas däremot som motorbåtar. Det finns, därutöver, en litet antal båtar, vars konstruktion inte tillåter att hela båtens vikt placeras på kölen men de hör till undantagen och fordrar individuella lösningar när det gäller uppställningen.

Säkerhet

Det är stora vikter som skall hanteras. Alltid under tidspress och ofta under medverkan av inte helt rutinerade personer.

Visa svaret Dölj svaret

Säkerheten vid uppställning och hantering av segelbåtar blir störst när båten ställs upp i en väl anpassad stålvagga. De sättningar i underlaget, som ofta uppstår vid riklig nederbörd eller tjällossning kan ställa till problem för segelbåtar, som ställs upp med lösa stöttor eller bockar. En vagga där båt och uppställningsutrustning bildar en sammanhängande enhet, har betydligt bättre förutsättningar för att klara dessa problem.

Press & Son-vaggorna är bredare än flertalet andra vaggor. Utöver den, ur stabilitetssynpunkt, självklara fördelen med stor bredd, medför denna konstruktion också att stödbenen får fördelaktiga infallsvinklar mot båtskrovet. Detta ger, utöver stor stabilitet, också stor hållfasthet samtidigt som konstruktionen inte behöver överdimensioneras.

Trefotsstöttor i olika kombinationer är ett alternativ till bockar och vaggor. De lämpar sig bra för tillfälliga uppställningar och används ofta på "proffsvarv" där varvspersonalen ansvarar för kontroll av båtarna. För båtägare som själv tar hand om och ansvarar för sin båt, finner vi dessa mindre lämpliga än vaggor. Alla former av lösa stöttor ställer höga krav på idealiska markförhållanden och regelbunden tillsyn.

Önskan om snabb och enkel båtupptagning

Den tid som finns för att få upp alla båtar på land är mycket begränsad. De större klubbarna / varven har ofta flera hundra båtar per dag på upptagningslistan. Man arbetar ofta med inhyrda mobilkranar, som går på en hög timtaxa. Kravet från båtklubbarna ökar ständigt på att upptagningen och sjösättningen ska gå så snabbt och effektivt som möjligt.

Visa svaret Dölj svaret

Snabbaste och billigaste sättet att ställa upp en segelbåt är i en för båten väl anpassad vagga med möjlighet till finjustering då båten kommit på plats.

Med mobilkran är det ju egentligen bara att ställa ner båten i vaggan. Finjustering kan göras i efterhand.
Hanteras båten med vagn/sublift kan det vara svårt att använda vaggor, som inte är delbara. Många marinor med stor erfarenhet av båthantering med vagnar, har funnit Press & Son-vaggorna överlägsna, bland annat just på grund av delbarheten.

Sommarförvaring

Uppställnings- och täckningsutrustning får inte ta upp onödigt utrymme under sommarhalvåret. Varvsplanen behövs ofta till parkering under sommaren. Stöldrisk, önskan att hålla snyggt omkring sig samt hänsyn till kringboende är också goda skäl att stuva undan vinterutrustningen.

Visa svaret Dölj svaret

Minimalt utrymme behöver avsättas för sommarförvaringen. Det är lätt att ta isär en Press & Son-båtvagga och i hopfällt läge tar den mycket litet utrymme. Eftersom vaggan är lätt att transportera med personbil är det många båtägare som tar hem sin båtvagga under sommaren. Däremed är varvet / båtklubbens alla problem på detta område obefintliga och risken för stöld minimerad.

Hur går det att slipa och måla botten när båten är uppställd?

Många uppställningsformer är det närmaste omöjligt att krångla sig igenom när slipning och målning ska ske. Dessutom blir ofta betydande ytor obehandlade p g a att det inte går att ändra läge på de stöttor, som skrovet vilar emot.

Visa svaret Dölj svaret

Båtvården går lätt i en Press & Son-vagga. Dels är båtvaggan konstruerad så att man verkligen kommer åt att röra sig och arbeta under båten, dels är det möjligt att sänka ner en stödplatta i taget så att man kommer åt att slipa och måla hela båtens botten.

Kan jag själv transportera utrustningen?

Behöver jag hyra lastbil för att få båtvaggan till varvet? Kanske vill jag sommarförvara vinterutrustningen hemma i källaren.

Visa svaret Dölj svaret

Att transportera en Press & Son-vagga är enkelt. Faktum är att det övervägande antalet vaggor som levererats av oss, hämtas av kunderna själv och körs hem med en vanlig personbil. Med vaggans längre delar på taket och kortare delar i bagageutrymmet blir taklasten inte större än vad som är lagligt.

Kan jag använda utrustningen även om jag byter båt?

Vilken båtägare har inte en drömbåt?

Visa svaret Dölj svaret

Utrustning att växa i. Press & Son-vaggorna är mycket flexibla och kan anpassas till mycket varierande skrovformer.

Givetvis finns det gränser för belastning av en vagga. Har man planer på båtbyte redan när man köper en vagga så kan det vara klokt att ta till så att det räcker även till det planerade nyförvärvet. Detta givetvis under förutsättning att båtplanerna gäller en större båt.

Ekonomin

Den nyblivne båtägaren har inte alltid räknat med att båtens vinterförvaring också kräver utrustning och blir överraskad av vad som krävs. Den gamle erfarne båtägaren vet vad som behövs under och över båten om han skall sova lugnt när vinterstormarna blåser som värst. Han vet att det behövs rejäla don och att de också har sitt pris. Vad förhållandevis få både nya och gamla båtägare känner till är hur vanliga "vinterhaverier" är och hur strängt försäkringsbolagen ser på konstruktion och dimensionering av uppställningsmaterial. Det kan bli dyrt att pruta på kvaliteten i detta sammanhang.

Visa svaret Dölj svaret

En galvaniserad stålvagga är den mest varaktiga formen för uppställningsmaterial som finns. Galvaniseringen ger det mest hållbara och effektiva rostskyddet som går att få.

Rostskyddsmålning är ju också ganska bra men oerhört mycket mer känsligt för skador och slitage. (En repa i färglagret ger rosten omedelbart tillträde till materialet.)

Jämför man sedan med kostnaden för en hemsnickrad trävagga så framstår det kanske som billigare att köpa virke och snickra själv. Trävaggans livslängd är däremot kort och ser man till hantering och handhavande så framstår trävaggan som ett synnerligen klumpigt och opraktiskt alternativ.

En flexibel, galvaniserad stålvagga av välkänt fabrikat har dessutom ett bra pris på andrahandsmarknaden.

Har du frågor? Hör av dig till oss!

Ring oss gärna på telefon 08-80 29 80 eller maila oss på info@press-son.se. Du kan också kontakta oss via formuläret som dyker upp om du klickar på ”Kontakta oss”-knappen.